Verksamt

Välkommen till Verksamt!

Verksamt är ett system för att hålla koll på Datasektionens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är ett av sektionens kortsiktiga styrande dokument och beskriver en plan för vad sektionen ska arbeta med och hur sektionen kan utvecklas.

I Verksamt kan så väl funktionärer som medlemmar kolla på sektionens verksamhetsplan, hur det går att uppfylla mål samt kommentera på hur man har arbetat med verksamhetsmålen.

Styrelsen kan i systemet ge mål olika statusar, såsom avklarade, påbörjade och ej genomförbara.

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanen 2019
Verksamhetsplanen 2018
Verksamhetsplanen 2017